THÔNG BÁO
Chi tiết xem file đính kèm
Thông báo thu học phí GDTC
(2/11/2014 8:42:35 AM)
Về việc thu học phí chứng chỉ GDTC HK II năm học 2013-2014
Thay đổi hình thức và địa điểm thi môn Bản đồ và phân vùng chức năng
Về việc thu thập ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: